ભાષા બદલો

અમારી ઔદ્યોગિક એસિડ્સ શ્રેણી ઉદ્યોગ અને પર્યાવરણીય નિયમો દ્વારા સૂચવ્યા પ્રમાણે કુદરતી ખેતીમાં વાજબી 100% લીલા અને બિન-દૂષિત ખાતર ઇનપુટ છે. તેમાં કોઈ રસાયણો અથવા ઉત્પાદિત સંયોજનો શામેલ નથી. વોટર ડિસોલ્વેબલ એસિડ કમ્પાઉન્ડ ખાસ કરીને કુદરતી બાગાયત માટે બનાવાયેલ છે અને તે દૂષણ વગરના કમ્પોસ્ટ છે. પૂરી પાડવામાં આવેલ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એસિડ્સ રેન્જમાં તેની યોજનામાં કોઈ કેમિકલ નથી અને કોઈ એન્જિનિયર્ડ હોર્મોન્સનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. આ 100% શુદ્ધ છે અને કુદરતી બાગાયત માટે યોગ્ય છે.
X


Back to top